4 days ago

Anons informacyjny – kursy i symulacje

Ocena szacunkowa projektu Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniejhttps://szkoleniowegry.wordpress.com/2017/01/0 read more...

4 days ago

Publikacja – kursy i gry

Ocena ex-ante Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”read more...

1 week ago

Ołoszenie – szkolenia z biotechnologii

Analiza ex-ante Programu Operacyjnego EWT Meklemburgia - Pomorze Przednie / Brandenburgia - Polska (Województwo Zachodniopomorskie) wersja niemieckaread more...

1 week ago

Informacja – kursy z psychologii

Ewaluacja bieżąca Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w Województwie Mazowieckim read more...

1 week ago

Zawiadomienie – szkolenia z pakietu Office

Ocena Ex ante i Ocena Oddziaływania na Środowisko dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013 read more...

1 week ago

Obwieszczenie – szkolenia z kodeksu cywilnego

Raport ewaluacyjny w zakresie projektów rewitalizacyjnych zrealizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 w województwie pomorskim wraz z rekomendacjami dla Regionalnego Programu Op read more...

2 weeks ago

Ołoszenie – szkolenia z translacji

Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013read more...